Lütfen Bekleyiniz.
info@berketurizm.com.tr +90 312 212 49 00

UMRE PAKET TUR SÖZLEŞMESİ


1. KAYIT ŞARTLARI: Rezervasyonlar telefon, e-posta veya şahsen başvurarak yapılır.

EVRAK: Paket tur için kayıt yaptırmış tüketiciler vize için gerekli olan evraklarını, hareket tarihine 17 gün kala şirketimize teslim etmelidirler.

ÖDEME: Tur hareket tarihine 15 gün kala Emir Turizm banka hesaplarına T.C.M.B. döviz satış kuru baz alınarak ödemenin tamamının yapılması gerekmektedir.

2. İptal/İade/Devir şartları:

A - Tüketici, hizmetin başlamasına 15 gün kalaya kadar iptal talep ettiğinde, ödediği bedelin tamamı kendisine iade edilir.

B - Tüketici, hizmetin başlamasından 15-7 gün evvel sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin %35'ini, 7 günden az bir süre kala ise tamamını acenteye ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Tüketici tarafından yapılan tarih değişiklikleri iptal hükmündedir.

C - Özel ürünlerde/grup rezervasyonlarında, hizmetin başlamasına 28 gün kalaya kadar yapılan iptallerde, tüketiciye o ana kadar ödediği ücretinin tamamı iade edilir. Tüketici, gezinin başlamasından 28-21 gün önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin %25' ini, 20-15 gün önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin %50' sini, 14-7 gün önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin %75' ini, 7 günden az bir süre kala ise tamamını acenteye ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

D - Tüketicinin, kendisi veya birinci derece akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel olan rahatsızlıkları veya ölümlerini tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi kurul raporu ile hizmetin başlamasından önce yazılı ibrazı, iptal/devir maddelerinin istisnasıdır.

E - Tüketicinin başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda; acente tüketici adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

F - Tüketicinin, programa uy(a)maması durumunda Anadolu Umre Grubu'nun hiçbir sorumluluğu yoktur.

3. Acente gerekli gördüğü durumlarda Tüketiciye bildirmek kaydıyla ilan ettiği veya kayıt aldığı turları hizmetin başlamasından evvel kısmen veya tamamen iptal edebilir. Aynı sürede veya hizmet sırasında acente hizmet kapsamındaki otelleri muadilleriyle, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir. Tüketici bu değişiklik ve iptalleri haklı nedenlerle kabul etmediği takdirde, rezervasyonunu iptal edip, tüketilmeyen hizmet bedellerini iade alma hakkına sahiptir.

4. Tüketici, rehber, tesis, acente ve ulaşım aracı yetkililerinin satın alınan hizmetle ilgili bildirdiği kurallara uyacağını; 3.kişilerin can, mal ve huzuruna saygı duyacağını aksi takdirde hizmeti haklı nedenle alamayacağını ve iade hakkının bulunmadığını kabul eder.

5. Acente, gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen gezinin başlamasına veya devamına engel teşkil eden; gerekli yolcu sayısı kadar kesin kaydın oluşmaması ve/veya olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar ve tüm mücbir sebeplerden dolayı geziyi iptal veya tehir edebilir. Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı yoktur.

6. Acente, taahhüt ettiği hizmetin başlamasından sonra meydana gelen mücbir hal, tüketicinin sorumlu olduğu hal ve 3. kişilerin şahsi sorumluluklarından kaynaklanan haller dışındaki sebeplerden sorumludur.

Kesin kayıt, evrak bölümünde belirtildiği gibi tur tarihinden 17 gün öncesine kadar vize için gerekli olan evrakların acentemize teslim edilmesi gerekmektedir. Herhangi bir gecikmeden dolayı doğabilecek aksaklıklardan acentamız sorumlu değildir.

7. BAGAJ: Hava yollarının uyguladığı kişi başı valiz taşıma hakkının üzerindeki fazla bagaj ücreti yolcuya ait olup, bu ücret hava yolu şirketinin esaslarına göre tespit edilir. Vasıtalar içinde veya konaklama merkezlerinde unutulan eşyalardan acentemiz sorumlu değildir. Eşyaların bulunması için acentemiz yardımcı olacaktır. Bagajların geç gelmesi veya kaybolması halinde sorumluluk havayollarına ait olup, acentemiz sorumlu tutulamaz. Acente, kendisine yazılı olarak kıymetleri ile birlikte deklare edilerek teslim alınmış eşyanın her türlü kaybından, hasarından ve çalınmasından, en çok gezinin ulaşım bedeli kadar sorumludur.

8. KONAKLAMA: Suudi Arabistan otellerinde rezervasyonun başlangıç saati yerel saate göre 17:00, bitişi 12:00’ dir.

9. SÖZLEŞME: Gezi programımıza katılan tüm misafirlerimiz yukarıdaki maddeleri okuyup kabul etmiştir. İş bu 10 maddelik anlaşmadan doğacak ihtilaflar halinde Türsab Tahkim Kurulu ve usulleri yetkilidir. 
Not : Diyanet İşleri umre şartnamesinde ve kurallarında ki yazılmayan maddeler de şimdiden kabul edilmiş ve onaylanmıştır. 

TURA KATILDIKTAN SONRA


1. Suudi Arabistan’a gittikten sonra herhangi bir sebeple veya kendi isteğiyle erken dönmek isteyen umre yolcularına (otel, uçak, vize ve diğer hizmetler için ödemeler önceden yapıldığından) herhangi bir ücret iadesi yapılamamaktadır. 
2. Suudi Arabistan’dan ülkemize dönüşte parkur değişikliği talebinde bulunan umre yolcuları için tahakkuk edecek ücret farkı yolcu tarafından karşılanacaktır. 
3. Uçak biletinde yazılı dönüş tarihleri dışında bir tarihte dönmek isteyenler ücret farkını; farklı bir hava yolu şirketi ile dönenler ise bilet ücretini kendileri karşılayacaklardır. 

Her Hakkı Saklıdır © Berke Turizm 2022